Základní pojmy: Kanál

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

Pojem kanál se používá v RC létání nejméně ve dvou významech:

Obrázek výměnného krystalu

Mezinárodně stanovené číslování základních nosných kmitočtů souprav, pracujících v pásmech KV a VKV (27MHz, 35MHz a 40 MHz) - povolené kmitočty jsou označeny čísly kanálů, které jsou (až na drobné výjimky) platné celosvětově. Kanál tedy v tomto případě označuje používanou vysílací frekvenci.

V jednom místě a jeho okolí v dosahu vysílače (cca 1-2km) nemohou být provozovány RC soupravy se shodnými či jen o 1 rozdílnými čísly vysílacích kanálů. Došlo by k vzájemnému rušení a pravděpodobně k havárii obou modelů.

Pásmo 2,4GHz je rovněž rozděleno na kanály, ale volbu kanálu zajišťuje vysílač automaticky a často je i mění během provozu - uživatel neví na jakém kanálu v pásmu 2,4GHz jeho vysílač právě pracuje.

Obrázek kniplu

Druhým (a s nástupem souprav v pásmu 2,4GHz obvyklejším) významem pojmu kanál je označení schopnosti ovládat odděleně funkce modelu příslušnými ovládacími prvky. Mluví se pak o kanálu křidélek, výškovky, směrovky, ovládání otáček motoru, podvozku, klapek atp. Kanál je v podstatě cesta přenosu výchylek z ovládacích prvků vysílače (kniply, potenciometry, přepínače) na servo či skupinu serv.

Minimální použitelný počet kanálů leteckého modelu je 3 u motorového a 2 u bezmotorového modelu. Nejběžnější jsou modely se 4 kanálovým ovládáním. Maximální počet kanálů je u běžných kvalitních RC souprav 6, 8, 12 a 16.

Pro cvičný začátečnický model je obvyklý potřebný počet kanálů 3 (někdy 4). Jednoduché modely pro svahové létání mívají 2 kanály. Akrobatický model letadla mívá 4 kanály. Vyspělé větroně mohou vyžadovat 8 a více kanálů, jsou to nejnáročnější modely z hlediska nároků na vlastnosti RC souprav. Co do počtu ovládaných funkcí bývají velmi náročné makety s ovládáním různých maketových funkcí (osvětlení, odhozy pum, otáčení střeleckých věží atp.).

V prodeji jsou ve velkých počtech různé levné 2 kanálové modely motorových letadel či vrtulníků. I když může být poletování s těmito hračkami docela zábavné, pro výcvik budoucích RC pilotů jsou dost nevhodné a nedoporučuji je. Obvyklý princip jejich řízení je založen na ovládání otáček dvou stejnosměrných motorků s vrtulemi. Model je vyvážen a výchylka výškovky nastavena tak, aby při přidání plynu model trochu stoupal a při zpomalení klesal v natařené poloze. Změna směru se dosahuje změnou otáčet obou motorů - při zatáčení vpravo se zvýší otáčky levého motoru a sníží pravého a při zatáčení vlevo naopak. (Tento poněkd zvrhlý princip řízení použily v minulosti v nouzi velmi zkušené posádky vícemotorových bombardérů a civilních dopravních letadel pro nouzové přistání po zablokování kormidel. Někdy to posádka přežila, letadlo, pokud vím, nikdy.) Diferencované ovládání otáček motorů na levé a pravé straně letadla se dnes poměrně často používá u vícemotorových hydroplánů pro usnadnění zatáčení při pojíždění na vodě.