Základní pojmy: Pořadí kanálů

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

Využívání jednotlivých ovládacích kanálů.

Ovládací kanály jsou v PPM signálu, který je přenášen pomocí vf dílu do přijímače, přenášeny postupně. Jsou očíslovány a na přijímačích bývají obvykle tímto číslem pořadí kanálu označeny výstupy pro serva.

Přiřazení kanálů servům je závislé na uspořádání vysílače a přijímače a u jednoduchých souprav je pevně dané. Bývá napsáno na přijímači přímo u jednotlivých výstupních konektorů. Programovatelné ("počítačové") soupravy obvykle dovolují prakticky libovolnou změnu. Firmware OpenTx rovněž umožňuje libovolné přiřazení funkcí kanálům.

Obvyklé přiřazení čísel kanálů funkcím ovládání (systém Futaba, využívá je i originální firmware T9X):

 1. křídélka (ailerons)
 2. výškovka (elevator)
 3. plyn (throttle)
 4. směrovka (rudder)
 5. podvozek (gear)
 6. klapky (flaps)
Pokud má letadlo nestandardní uspořádání serv řídicích ploch (vyšší počty serv) a příslušné funkce se mixují ve vysílači, využívají se obvykle kanály 5-7 odlišně. Běžně je pak na 5 druhé servo křidélek a na 7 druhé servo klapek. U samokřídel je obvyklé použít kanál č. 1 a 2 na serva elevonů.

Varianta dle Hitec:

 1. křídélka (ailerons), pravé křidélko, pravý elevon, pravý flaperon
 2. výškovka (elevator), pravá výškovka, pravá motýlková plocha, levý elevon
 3. plyn (throttle)
 4. směrovka (rudder), levá motýlková plocha
 5. podvozek (gear), levé křidélko, levá výškovka
 6. klapky (flaps), levý flaperon

Jiné uspořádání - systém Graupner a Spektrum/JR:

 1. Plyn (Throttle / brake servo)
 2. Křidélka nebo levé křidélko (Ailerons or left aileron)
 3. Výškovka (Elevator)
 4. Směrovka (Rudder)
 5. Pravé křidélko (Right aileron)
 6. Levá vztlaková klapka nebo volný kanál (Left camber-changing flap / free channel)
 7. Pravá vztlaková klapka nebo volný kanál (Right camber-changing flap / free channel)
 8. Volný kanál (Free channel)