Akce

Instalace OpenTx

Z Wiki OpenTX

Pro instalaci FW OpenTx do vysílače se používá program OpenTx Companion (dříve pod názvem Companion9x), který je možné nainstalovat do MS Windows, Linuxu (Ubuntu) a OS/X.

OpenTx Companion je podpůrný SW, který běží na stolním počítači nebo notebooku. Slouží k práci s vysílačem přes přes USB port (nahrávání firmare do vysílače, nastavování/programování vysílače, zálohování a obnova uživatelských nastavení i firmare). Usnadňuje programování vysílače, které lze dělat pohodlně pomocí počítače. Existují sestavení tohoto programu pro Windows, OS/X i Linux. Starší verze se nazývaly Companion9x.

Příruček pro OpenTx Companion je mnohem méně, než příruček k vlastnímu FW:

OpenTx Companion lze stáhnout na webu OpenTx.

Vysílač musí být připraven pro připojení programátoru (9XR a upravená T9X), ev. jej může rovnou obsahovat (9xR Pro, Taranis, T9X s přídavnou deskou SmartieParts). Dále budete potřebovat (pokud není součástí vysílače) i vlastní programátor, připojovaný v počítači na USB port.

Potřebné odkazy:

Zprovoznění OpenTx Companion (Companion9X) pod Windows

Je popsáno např v anglickém manuálu pro OpenTx: https://opentx.gitbooks.io/manual-for-opentx-2-2/companion/setup.html.

Zprovoznění Companion9X pod Ubuntu

  • Z webu http://code.google.com/p/companion9x/ stáhněte instalační balíček .deb a nainstalujte správce balíčků vaší distribuce
  • Pokud máte rádio 9X nebo 9XR nainstalujte rovněž pomocí instalační služby balíček "avrdude" který je v běžných repozitářích. Avrdude je program který slouží k programování AVR mikrokontrolerů a ovládání různých programátorů včetně USBasp, který se ve velké míře používá k programován 9X a 9XR rádií. Tento program nespouštíte přímo, ale využívá jej Companion9X pro práci s rádiem.
Aby mohl avrdude komunikovat s hardwarovým programátorem musíme mu přidělit práva.
Připojte programátor a napište na příkazovou řádku
lsusb | grep libusb
Takto bude vypadat výstup pro USBasp
Bus 003 Device 002: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb
To co hledáme jsou čísla za ID, je to hw identifikátor, na základě kterého přidělíme práva
Následujícím příkazem vytvoříme pravidlo které přidělí požadovaná práva programátoru pro skupinu "users"
sudo echo 'SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", GROUP="users", MODE="0666"' > /etc/udev/rules.d/USBasp.rules
Poté je třeba restartovat "udev"
sudo restart udev
  • Majitelé Taranis budou potřebovat balíček dfu-util, který je obdoba avrdude pro procesory ARM
Stáhněte a nainstalujte jej ze stránek Companion9X http://code.google.com/p/companion9x/downloads/list

S právy pro dfu-util se již vypořádal instalační balíček companion9x, ale pro vás co si třeba budete kompilovat companion9x sami zde uvedu nastavení udev které uložíte do souboru /etc/udev/rules.d/taranis.rules

SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="df11", GROUP="users", MODE="0666"