Základní pojmy: Bezpečnost

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

Bezpečnost používání RC soupravy je nejdůležitější ze všeho.

Před každým startem zkontroluj stav letadla a rádia

  • před zapnutím rádia ověř, zda se nemůžete vzájemně rušit s jiným modelářem - viz např. článek Kanál v této wiki.
  • stav akumulátorů či primárních článků ve vysílači
  • pokud má vysílač teleskopickou (vytahovací) anténu tak její vytažení na plnou délku
  • pokud máš programovatelný (počítačový) vysílač, prověř zda máš navolený správný model (vlastní zkušenost: odstartoval jsem s vysílačem přepnutým na nesprávný model - měl reverzy na křidélkách a směrovce, naštěstí ne na výškovce - jen se štěstím a pomocí zkušeného RC pilota jsem dostal model dolů vcelku)
  • upevnění částí letadla (křídla, kormidla, podvozek, vrtule,...)
  • upevnění serv, táhel a pák (zejména u výškového kormidla - bez výškovky se fakt nedá letět!)
  • funkčnost ovládání - zkus, zda se při pohybu kniplů na vysílači správným směrem pohybují výškové, směrové kormidlo, ev. křidélka; častá příčina fatálních problémů je nesprávné nastavení reverzů
  • nastavení trimů, zejména pokud má vysílač tzv. mechanické trimy, které lze snadno neopatrností přesunout do některé z krajních poloh
  • úhly mezi křídlem, trupem, ocasními plochami - letadlo nesmí být zkroucené

Při létání se chovej rozumně a ohleduplně

Vždy se zapíná nejprve vysílač, pak teprve model. Je to z důvodu bezpečnosti - některé přijímače mohou bez signálu generovat nepředvídané výstupy a např. nečekaně roztočit vrtuli. Některé RC soupravy se při nesprávném pořadí zapínání nespojí a model nejde ovládat. Tohle nemusí platit pro některá modernější, 2,4GHz rádia. Ale raději na to nespoléhej.

Při létání nikdy nesměřuj letadlo nad lidi nebo k lidem. I lehké letadlo může způsobit zranění.

Dávej pozor na polohu páčky ovladače motoru ("plyn"). U letadel s elektropohonem se snadno roztočí vrtule pouhým nechtěným posunutím ovladače. Následky mohou být bolestivé - i vrtule průměru 7" dokáže řádně seknout přes prsty. Pokud manipuluješ s letadlem na zemi a máš na krku vysílač na popruhu, sundej jej. Páčky se rády posunují např. břichem při shýbnutí. Některé vysílače mají funkci blokování ovladače motoru přepínačem (Throttle Hold), je vhodné si ji nastavit a používat.

Před zapnutím vysílače vždy zjisti, zda v okolí místa, kde chceš provozovat své pokusy o let, nejsou jiní RC modeláři. Zejména pokud používáš vysílačku v pásmu 27MHz, 35MHz ev. 40MHz, tak si vždy pečlivě ověř, zda v okruhu cca 1-2km není jiný modelář. Pokud vidíš někoho, kdo vypadá, že by mohl provozovat RC model, vždy se s ním zkontaktuj a dohodněte se na koexistenci. Pokud se nedohodnete, může i pouhé zapnutí vysílače způsobit havárii modelu druhého modeláře.

Pokud používáte stejné pásmo a máte oba dostatečně kvalitní FM vysílače (pozná se mj. podle toho, že lze zjistit číslo kanálu), můžete fungovat současně pokud nepoužíváte shodný základní kmitočet kanálu. Neměl by to být ani kanál bezprostředně sousedící. Existují standardní čísla kanálů, podle kterých se můžeš orientovat. Čísla kanálu nesmějí být shodná ani jen o 1 rozdílná. V tabulce "Přehled čísel kanálů pro RC soupravy" lze najít čísla kanálů a jim odpovídající kmitočty.

Pokud nemáš příliš hluboko do kapsy a chceš provozovat RC v MHz pásmech, opatři si vhodný frekvenční scanner. Ukáže na kterých kanálech je ev. v okolí provoz. Není to 100% spolehlivé, ale zvyšuje to bezpečnost.

Pokud jeden z vás používá hračkovou RC soupravu, je bezpečnější předpokládat, že může zarušit celé příslušné pásmo. Zapnutý pak může být vždy jen jeden vysílač.

Pokud všichni (mimo nanejvýš 1 z Vás) používají pásmo 2,4GHz, mělo by to být bez problémů. Přesto je vhodné (a slušné) se u modeláře, který již je na místě dříve, ohlásit a domluvit se, minimálně se tím uklidní ten, který třeba používá FM soupravu..