Základní pojmy: Pásmo vysílače

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

Pásmo vysílače označuje v jakém rozsahu vysílacích frekvencí rádio pracuje. Při používání OpenTx se můžeme setkat s jiným pásmem než je 2,4GHZ jen vyjímečně, u nejstarších verzí vysílače T9X vybavených prutovou anténou, případně při využívání nestandardních vysílacích modulů (např. Open LRS 433MHz). Přesto je dobré o ostatních možnostech vědět.

Povolené frekvence, způsoby modulace

V naší republice (a většině Evropy) jsou legální RC soupravy pro řízení modelů v pásmech 27MHz, 35MHz, 40MHz a v pásmu 2,4GHz.

Vysílač může frekvenční pásmo využívat různými způsoby. Nejlevnější soupravy u hraček pracují v pásmu 27MHz (příp. i 35MHz a 40MHz) s amplitudovou modulací. Pracují na jednom, zpravidla neznámém, kmitočtu bez možnosti změny. Často nesplňují základní parametry a mohou zarušit celé použité pásmo. Pozor na ně.

Pásma 27MHz, 35MHz a 40MHz jsou často souhrnně slangově nazývána podle převažujícího způsobu modulace tzv FM pásmy, správnější je označení KV či SW pro 27MHz a VKV či VHF pro 35MHz a 40MHz (z definice je KV do 30MHz, VKV nad 30MHz - vlastnosti signálu jsou ale obdobné). Vysílače (a vysílací moduly) v pásmech FM se přestávají prodávat a jsou vytlačovány verzemi, pracujícími v pásmu 2,4GHz.

Soupravy s FM jsou tradičně používané ve všech oblastech RC modelaření. V pásmu 35MHz se smějí používat jen pro řízení létajících modelů, 27MHz a 40MHz jsou použitelné i pro pozemní a lodní modely. Pásmo 27MHz se používá jen vyjímečně, preferují je někteří ponorkáři. Je sdílené s jinými službami a bývá hodně zarušené vysílačkami taxikářů a kamionů.

V Americe používají pásma 27MHz, 72MHz (létající modely), 49MHz, 75MHz (pozemní modely). Tato pásma (mimo 27MHz) jsou v Evropě nelegální.

FM soupravy jsou nicméně již několik let na ústupu a využívá je již jen poměrně málo modelářů.

V 2,4GHz pásmu se používají pokročilé technologie modulace a řízení komunikace a až na výjimky se nepracuje (alespoň z hlediska uživatele) s pojmem kanál. Soupravy často využívají celé pásmo postupným přelaďováním (nepracují po celou dobu spojení na jedné frekvenci). To umožňuje podstatně zvýšit odolnost proti rušení a vzájemnému ovlivňování. V pásmu 2,4GHz modelářské vysílače koexistují s celou řadou dalších zařízení a služeb - nejznámější je asi WiFi přenos. Někdy se (technicky nesprávně) označují RC soupravy v pásmu 2,4GHZ jako pracující "v pásmu WiFi".

Vlastnosti

V pásmu 2,4GHZ může na jednom místě fungovat poměrně velký počet RC vysílačů. Obvykle se udává cca 40. Pokud je pásmo zaplněno, neměl by pokus o zapnutí dalšího (schváleného, dodržujícího normy) zařízení ovlivnit již navázaná spojení.

V praxi se ověřila vysoká odolnost spojení mezi vysílačem a přijímačem v pásmu 2,4GHz vůči rušení.

Poznámka:

Tzv. "rušení", pozorované při používání 2,4GHz, je zpravidla způsobeno nevhodným návrhem nebo instalací pohonné soustavy a hlavně napájení serv. Nemá s vysokofrekvenčním rušením přenosu nic společného
Pokud je tzv. BEC (zdroj pro přijímač a serva) nedostatečně dimenzovaný, nebo jsou "tenké dráty" od BEC k přijímači, může implusní odběr serv způsobit krátkodobý pokles napájecího napětí přijímače.
Staré "analogové" FM přijímače (zejména PPM) jsou zpravidla vzhledem k napájení tolerantnější a hlavně se po vrácení napájecího napětí na provozní hodnotu obnoví jejich provoz ve zlomku sekundy.
Ne tak u některých 2,4GHz (a FM s PCM). Nechvalně známý je případ některých přijímačů Spektrum (DSM/DSM2), které pro restart přijímače potřebovaly až 5s. Co se stane, když (zpravidla během nějakého manévru) najednou 5s není model řízen je nasnadě. Čelit tomu lze dostatečným dimenzováním napájení serv a případně vliv omezit použitím rychlých elektrolytických kondenzátorů připojených na napájení přijímače.

Nevýhodou pásma 2,4GHz je prakticky zcela přímočaré šíření signálu. Řídit proto lze jen v případě, že mezi vysílačem a přijímačem v modelu není pevná překážka, bránící šíření signálu. Stačí např. zalétnout za strom či automobil a malér je na cestě. Zejména záludná jsou zvednutá víka zavazadlového prostoru auta, pokud se vyskytují v okolí pilota.

Pásma 27-40MHz jsou v tomto ohledu podstatně tolerantnější, signál má schopnost jistého "ohybu" za menšími překážkami. Často se proto tato pásma používají pro řízení modelů podle pohledu kamerou (FPV).

Rozdílná je také možnost spolupráce zařízení jiných výrobců. Zatímco v pásmech KV a VKV je poměrně běžné, že lze ovládat vysílačem i přijímače jiné značky, v pásmu 2,4GHz tomu tak nebývá. Zpravidla má každý výrobce svůj, nekompatibilní způsob kódování signálu, výběru a řízení přepínání kanálů a nelze je kombinovat. Výjimky samozřejmě existují, ale jde v podstatě vždy o alternativní výrobce vybraného systému (nejčastěji to bývá DSM2/DSMX "Spektrum" firmy Horizon Hobby).

V poslední době jsou poměrně dobré zkušenosti s tzv. univerzálními vysílacími moduly 2,4GHz. Po připojení k vhodnému vysílači (zpravidla zasunutím externího modulu formátu JR, ev. připojením na zdířku s PPM signálem) získá hostitelský vysílač schopnost spolupráce s většinou přijímačů modelů nejrůznějších výrobců.

Zda pracuje vysílač v pásmu FM či 2,4GHz se pozná na první pohled: vysílače 2,4GHZ mají krátkou, většinou pogumovanou "anténku" v délce několika centimetrů (nebo nemají anténu vůbec z vnějšku viditelnou), ostatní jsou vybaveny poměrně dlouhou anténou (zpravidla vysunovací - teleskopickou). Výhoda této dlouhé antény je, že se na ní dá připevnit mašlička a máte trvalý přehled o směru a síle větru :).

Přehled kanálů pro FM RC soupravy

Všeobecná oprávnění ČTÚ

Pro všechny běžné RC soupravy, provozované v ČR, platí povinnost dodržovat zásady, uvedené ve všeobecných oprávněních ČTÚ: