Základní pojmy: Revers

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

Tato funkce umožňuje obrátit (reverzovat) hodnotu výstupu daného kanálu (v podstatě zamění znaménko výstupu). Používá se pro přizpůsobení směru výchylky signálu pro servo způsobu jeho namontování v modelu (aby např při potlačení kniplu výškovky šla odtoková hrana výškového kormidla dolů).

Chybně nastavené reverzy jsou poměrně častou příčinou fatálních havárií leteckých modelů. Dochází k tomu nejčastěji, pokud pilot přechází z jednoho modelu na druhý se stejným vysílačem a zapomene přepnout ve vysílači na nový model. Efekt "obráceného" chování kormidel (zejména výškovky a křidélek) je zřejmý a málokterý pilot takovouto situaci zvládne...

Při programování složitějších modelů s kombinacemi mixů se doporučuje dělat revers až na výstupním signálu pro řízení serva, jinak se stává nastavení nemodifikovatelným/neudržovatelným.