Základní pojmy: Klopení

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

anglicky: Pitch
rusky: Тангаж

Jako klopení označujeme otáčení letadla kolem vodorovné příčné osy.

Hezký animovaný obrázek klopení je na stránkách NASA.

Klopení se ovládá u klasických letadel (plošníků s ocasními plochami) obvykle pomocí výškového kormidla. Pokud pilot vychýlí řídící páku či posune "berany" směrem k sobě ("přitáhne"), vychýlí se výškové kormidlo nahoru. Výsledkem je otáčení letadla kolem příčné osy pohybem přídě nahoru. Tím se zvýší úhel náběhu křídla, vzroste vztlak a odpor a letadlo začne stoupat. Aby mohlo stoupat dlouhodobě, musí se úměrně vzrůstu odporu zvýšit výkon pohonu letadla (jinak dojde ke ztrátě rychlosti a k tzv. "přetažení" .

Pokud pilot vychýlí výškové kormidlo na druhou stranu - směrem od sebe, ("potlačí") tak se samozřejmě příď letounu vychýlí dolů, poklesne úhel náběhu křídla, sníží se vztlak i odpor. Letadlo klesá a zrychluje. Pokud chce pilot zachovat rychlost, musí snížit výkon pohonu, případně použít nějakou formu aerodynamického brzdění. Při větších úhlech sestupu lze rychlost regulovat jen pokud je letoun vybaven aerodynamickými brzdami.

Pokud necháme letadlo v klopivém pohybu delší dobu, udělá lopping nebo obrácený looping - pokud má dostatečnou výšku a rychlost, příp. výkon motoru (a pokud to vydrží konstrukce letounu) - jinak spadne po křídle, nebo se "zhoupne".

Popis os otáčení letadla a pojmenování a řízení pohybu podél těchto os je ve Wikipedii.