Základní pojmy: Klonění

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

anglicky: Roll, Bank
rusky: Крен

Jako klonění označujeme otáčení letadla kolem podélné osy. Pokud necháme letadlo v klonivém pohybu delší dobu, udělá výkrut. Hezký animovaný obrázek klonění je na stránkách NASA.

Klonění se ovládá u klasických letadel (plošníků) obvykle pomocí křidélek. Pokud pilot vychýlí řídící páku či natočí "berany" smérem vpravo, vychýlí se křidélko na pravém křídle nahoru a na levém dolů. Výsledkem je otáčení letadla kolem podélné osy ve směru pohybu hodinových ručiček (při pohledu ve směru letu). Pokud vychýlí křidélka na druhou stranu, tak se samozřejmě směr pohybu změní na otáčení proti směru hodinových ručiček.

U některých letadel (typicky cvičné hornoplošníky s kladným efektivním vzepětím křídla) lze uvést letadlo do klonění i působením směrového kormidla. Některé modely s dostatečnou plochou směrového kormidla udělají pomocí směrovky i celkem slušný klasický výkrut (i když více či méně "sudovitý").

Popis os otáčení letadla a pojmenování a řízení pohybu podél těchto os je ve Wikipedii.