Základní pojmy: Firmware

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

Prakticky každá moderní RC souprava je dnes (stejně jako většina dnešních elektronických zařízení) založena na ovladačích (kniplech, spínačích, trimech, potenciometrech) a universálním mikroproce­soru, který prakticky vše obsluhuje programově.

Programové vybavení, které realizuje funkce pro RC rádio, je uloženo v elektronicky programovatelných pamětech. Ty jsou dnes většinou přímo součástí jednočipového mikropočítače. Toto programové vybavení se nazývá firmware (zkratka FW).

V moderních vysílačích může být firmwarů i více. Typicky obsahují firmware (mimo havní systémové desky vysílače) i výměnné či vestavěné vysílací moduly. Na těchto stránkách se zabýváme základním, systémovým firmwarem.

Firmware do rádia nahrává výrobce. Funkčnost a spolehlivost RC vysílače na tomto firmware v rozhodující míře závisí. Rozsah funkcí tak může být u hardwarově totožných zařízení různý, podle obchodní strategie výrobce. Proto většina výrobců neumožňuje změnu FW a už vůbec nezveřejňuje informace nutné pro jejich vytváření. Často bývá výměna FW znemožněna technickými opatřeními (zamykání nahrávání atp.).

Přesto se šikovným amatérům u některých vysílačů podařilo najít způsoby jak FW změnit a existují alternativní verze firmware. Některé z těchto FW jsou zveřejněny i se zdrojovými texty jako otevřený SW (Open Source).

Dnes již někteří (zatím čínští) výrobci pochopili, že může být výhodné umožnit použití alternativního FW. Možnost relativně snadné změny FW stála za úspěchem legendární Turnigy T9X (FlySky TH9X) a nyní (léto 2014) jsou vysílače s otevřenou možností modifikace FW dodávány pod značkami Turnigy (T9XR a T9XR plus) a FrSky (Taranis XD9). Tyto vysílače dnes již obsahují přímo vyvedené prgramovací konektory pro připojení USB programátoru (Turnigy) či přímo vestavěný programátor a vyvedený mini USB konektor (FrSky).

Tento web se zabývá právě takovým alternativním firmwarem - OpenTx.