Základní pojmy: Exponenciální výchylky

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

Je to další "tajemný" termín, se kterým se setkává dříve či později prakticky každý RC modelář.

Jedná se o modifikaci chování celého řetězce, který slouží k přenosu výchylky kniplu (ovládací páky) na příslušné kormidlo. Závislost výchylky kormidel na poloze kniplu bývá přibližně lineární - stejná změna výchylky kniplu vyvolá v celém technicky možném rozsahu přímo úměrnou výchylku serva, která se pak přenáší pákami a táhly na kormidla.

Zjednodušeně řečeno: v libovolné poloze páky její vychýlení o určitý úhel vyvolá vychýlení kormidel o jistý úměrný úhel. Tato změna výchylky je prakticky stejná v celém rozsahu polohy páky.

Někdy se ale hodí toto chování změnit. Slouží to jednak ke kompenzaci nelinearity mechanického převodu servo/kormidlo a (častěji) pro usnadnění ovládání modelu zejména méně zkušeným pilotům.

U lepších RC souprav lze nastavit "exponenciální" přepočet. Jde o zavedení nelinearity, kdy stejně velkým změnám výchylky kniplu odpovídají různě velké změny výsledné hodnoty (a tedy změny výchylky kormidla) podle okamžité polohy kniplu.

Obvykle se nastavuje křivka tak, aby v okolí středu bylo ovládání jemnější - méně citlivé a směrem k okrajům pak citlivost vzrůstá.

Typická hodnota "expa" bývá 30%-50%.