Základní pojmy: Altitude, Attitude

Z OpenTx
Přejít na: navigace, hledání

V textech, týkajících se modelů letadel či skutečných letounů, se často vyskytují anglické pojmy:

Altitude

Znamená výšku nad zemí (nadmořskou výšku). K indikaci slouží výškoměr.

Attitude

Do češtiny se mimo letectví překládá obvykle jako postoj. V letectví tento pojem označuje polohu letadla vůči horizontální rovině. Lze ji rozdělit na sklon kolem příčné osy letadla (osa klopení) - ovládá se obvykle výškovým kormidlem, a podél osy podélné (osa klonění) - ovládá se obvykle křidélky.

K indikaci této polohy slouží tzv. umělý horizont.

Upozornění:
V některých návodech, zejména k čínským výrobkům, se lze setkat s chybným použitím (záměnou) těchto pojmů.
Jak se říká: Одна буквица, и вот какая разница!