Akce

Základní pojmy: Ailerony, elevony, flaperony

Z Wiki OpenTX

Verze z 10. 9. 2015, 23:25, kterou vytvořil Zdenek (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Klasické letadlo má samostatné ovládací plochy pro všechny 3 osy pohybu: křidélka, výškové kormidlo a směrové kormidlo. Pro změnu aerodynamickéhomzakřive…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Klasické letadlo má samostatné ovládací plochy pro všechny 3 osy pohybu: křidélka, výškové kormidlo a směrové kormidlo. Pro změnu aerodynamickéhomzakřivení profilu se používají vztlakové klapky.

Méně obvyklá konstrukční řešení letadel však mohou některé z těchto řídících ploch postrádat. Pak je třeba jejich funkci nějak nahradit.

Pokud se sloučí funkce křidélek a výškového kormidla, říká se takovému uspořádání elevony (z anglického elevator (výškovka) a aileron (křidélka).