Akce

Hlavní strana

Z Wiki OpenTX

Opentx-org.png


O čem jsou tyto stránky

Základní obrazovka OpenTx

Na těchto stránkách se pokoušíme vytvořit ucelený zdroj informací pro současné i budoucí uživatale OpenTx. Je to firmware pro RC vysílače s otevřeným zdrojovým kódem, šířeným pod licencí GNU GPL. Stránky jsou vedeny přednostně v českém a slovenském jazyce, některé odkazy ale mohou být samozřejmě na zdroje v angličtině či vyjímečně i v jiných jazycích.

Frsky Horus

Ze­jmé­na se bu­de­me vě­no­vat čes­kým ver­zím OpenTx (Open9X) a Com­pa­nion9X. Je to i pro­to, že je­den ze správ­ců to­ho­to we­bu je auto­rem čes­ké lo­ka­li­za­ce OpenTx a Com­pa­nion9X, dru­hý je auto­rem prvního čes­kého (a ang­lic­ké­ho) ma­nuá­lu k Open9X/OpenTx pro T9X.

Wiki chceme zkusit jako (v porovnání s klasickým manuálem) volnější a bohatší zdroj informací, do kterého mohou snadno přispívat i ostatní uživatelé. Doufáme, že alespoň někteří nás podpoří.

Na těchto stránkách budou odkazy na stažení posledních verzí manuálů:

OpenTX

Popisované vysílače se nejčastěji využívají při řízení létajících RC modeků - letadel, vrtulníků a různých n-koptér. Proto se v řadě případů v textech této wiki předpokládá využití právě pro řízení létajících strojů. Uvítáme samozřejmě spolupráci modelářů z jiných ovětví, ve kterých nemáme dostatečné vlastní zkušenosti (automobily, lodě, ponorky, modely strojů a zařízení,...). Díky velké univerzálnosti OpenTx nemusí své modely ovládat podle zvyklostí leteckých modelů a mohou si naprogramovat ovládání tak, jak jim vyhovuje pro jejich specifické potřeby.


Pozor, začátečník

Protože RC soupravy, kterých se náš web týká, často používají lidé v oboru RC letadel nezkušení, doplnili jsme i nějaké informace pro začátečníky. Pojednávají o základních pojmech, se kterými se při využívání vysílače s OpenTx budou setkávat. Tyto informace jsou převážně soustředěny do sekce Základní pojmy a K čemu je OpenTx?.

Všem čtenářům děkujeme za zájem. Uvítáme Vaše podněty a případnou spolupráci.


Pokud máte zájem o spolupráci na těchto stránkách, prosíme zaregistrujte se zde.


Veškeré informace na těchto stránkách jsou poskytovány v dobré víře že mohou být užitečné. Nicméně, jakékoli využití těchto informací podnikáte na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Některé postupy mohou způsobit ztrátu záruky nebo (zejména při neodborném provedení) poškození upravovaných zařízení.

Provozovatel serveru opentx.cz, nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s touto wiki není zodpovědný za jakékoli nesprávné, nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných a za důsledky jakéhokoli využití těchto stránek. Je Vaším zájmem a povinností si veškeré informace zkontrolovat a v případě potřeby ověřit z jiných zdrojů.

Zatímco obsah naší wiki je většinou zveřejňován pod svobodnou licencí Creative Common, u odkazovaných zdrojů tomu tak nemusí být a mohou být zveřejněny pod jinou licencí a jejich stahování a využívání může být různě omezeno podle požadavků držitelů autorských a distribučních práv.


Začínáme s MediaWiki

Pro zájemce o spolupráci na tvorbě a vylepšování obsahu uvádíme odkazy na základní informace o tom, jak se s wiki pracuje.