Akce

Základní pojmy: OpenTx Firmware, OpenTx Companion

Z Wiki OpenTX

Verze z 21. 1. 2021, 11:19, kterou vytvořil Zdenek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

OpenTx se skládá ze dvou základních částí: OpenTX Firmware a OpenTx Companion.

Jako OpenTx Firmware se označuje ta část SW, která "dává duši" vysílači, ve kterém je nainstalována. Nahrazuje původní FW vysílače. Je to program pro mikropočítač, který realizuje veškerou logiku vysílače. Nahrává se do vysílače pomocí vestavěného nebo externího programátoru ze speciálního souboru s příponou .otx, .hex, .bin nebo .eepe. Starší verze se jmenovaly Open9x.

OpenTx Companion je podpůrný SW, který běží na stolním počítači nebo notebooku. Slouží k práci s vysílačem přes přes USB port (nahrávání firmare do vysílače, nastavování/programování vysílače, zálohování a obnova uživatelských nastavení i firmare). Usnadňuje programování vysílače, které lze dělat pohodlně pomocí počítače. Existují sestavení tohoto programu pro Windows, OS/X i Linux. Starší verze se nazývaly Companion9x.