Akce

Základní pojmy: Mix: Porovnání verzí

Z Wiki OpenTX

Řádek 17: Řádek 17:
 
==Jak je to v OpenTx?==
 
==Jak je to v OpenTx?==
 
To, co jsme si popisovali v předchozích odstavcích, neplatí tak zcela pro OpenTx.
 
To, co jsme si popisovali v předchozích odstavcích, neplatí tak zcela pro OpenTx.
Pro člověka, který se dosud s firmwarem vycházejícím z TH9X (případně s vysílači Multiplex, které mají obdobný přístup) nesetkal, je v první chvíli překvapivé to, že základem veškeré činnosti vysílače jsou volné mixy.  OpenTx je na mixech založen a je nutné je používat i pro zcela elememtární funkce.
+
Pro člověka, který se dosud s firmwarem vycházejícím z TH9X (případně s vysílači Multiplex, které mají obdobný přístup) nesetkal, je v první chvíli překvapivé to, že základem veškeré činnosti vysílače jsou volné mixy.  OpenTx je na mixech založen a je nutné je používat i pro zcela elementární funkce.
  
 
Nikde se nenastavuje druh modelu, typ křídla atp. To je pro nováčka poněkud nezvyklé a matoucí. V prvních verzích tohoto FW se dokonce po aktivaci nového modelu nedalo vysílačkou nic ovládat, serva se při libovolném "kvedlání páčkami" ani nepohnula.
 
Nikde se nenastavuje druh modelu, typ křídla atp. To je pro nováčka poněkud nezvyklé a matoucí. V prvních verzích tohoto FW se dokonce po aktivaci nového modelu nedalo vysílačkou nic ovládat, serva se při libovolném "kvedlání páčkami" ani nepohnula.

Verze z 25. 1. 2021, 04:10

Co je to mix?

Mix a mixer jsou pojmy, které většinou úplní začátečníci v RC bojí použít a neví pořádně o co jde.

V oboru RC modelářství se pod pojmem mix myslí postup, při kterém se do signálu pro jeden výstup přidává část dalšího signálu, obvykle původně určeného pro jiný výstup.

K čemu je to dobré? Představte si model, který se při přidání plynu vzpíná (a přitom v klouzavém letu se chová řádně). Můžete provést mechanickou úpravu na modelu - potlačit osu motoru o něco směrem dolů. Pokud to z nějakého důvodu nejde, lze si pomoci právě namixováním plynu do výškovky (např -10% plynu do výškovky). Pokud pak přidáte plyn, výškové kormidlo se automaticky potlačí a model se přestane vzpínat.

Další příklad je řízení samokřídla ("delty") - modelu, který nemá výškovku a její funkci plní řídící plochy zvané elevony (spojení ELEVator a AilerON). Tam je potřeba na servo pro jednu řídicí plochu přivést kombinaci signálů z ovladačů křidélek a výškovky (funkci křidélek plní nesouhlasnou výchylkou, výškovky souhlasnou výchylkou řídicích ploch).

Dalším obvyklým případem jsou motýlkové ocasní plochy (v-tail). Místo směrového a výškového kormidla jsou dvě plochy, uspořádané do tvaru širokého písmene "V". Tady se směšují signály výškovky (souhlasné výchylky) a směrovky (nesouhlasné výchylky).

Mixování signálů lze uskutečnit buď ve vysílači (většinou dražší "počítačové" modely - nebo vysílače s OpenTx :) - pak se přenášejí již namixované signály), nebo speciálním zařízením, zapojeným mezi přijímač a serva - "HW mixer". Zhusta se mixer za přijímačem využívá právě pro řízení samokřídel levnými 4kanálovými vysílači.

V "klasickém" pojetí vysílače jsou předpřipravené mixy (obvykle "delta/elevon", mix "flaperon" pro využívání 2servových křidélek jako klapek, mix křidélka/směrovka, mix pro 2 servová křidélka a jejich diferenciaci, mix klapky/výškovka). Mimo to bývají k dispozici 2-4 tzv. volné mixy - v nich lze vybírat co se kam mixuje poněkud volněji.

Jak je to v OpenTx?

To, co jsme si popisovali v předchozích odstavcích, neplatí tak zcela pro OpenTx. Pro člověka, který se dosud s firmwarem vycházejícím z TH9X (případně s vysílači Multiplex, které mají obdobný přístup) nesetkal, je v první chvíli překvapivé to, že základem veškeré činnosti vysílače jsou volné mixy. OpenTx je na mixech založen a je nutné je používat i pro zcela elementární funkce.

Nikde se nenastavuje druh modelu, typ křídla atp. To je pro nováčka poněkud nezvyklé a matoucí. V prvních verzích tohoto FW se dokonce po aktivaci nového modelu nedalo vysílačkou nic ovládat, serva se při libovolném "kvedlání páčkami" ani nepohnula.

V současných verzích FW Open9X/OpenTx se sice automaticky vytvoří (nakopírováním ze šablony "Zákl. 4kanál") mixy, které přenášejí pohyby kniplů 100% na výstupní kanály (takže serva už se v novém modelu nějak hýbají) ale princip zůstává stejný.

OpenTx vychází z poněkud jiné filozofie než většina běžných vysílačů. Pro OpenTx nejsou mixy doplňkovou funkcí, jsou v podstatě jediným způsobem, jak se definuje co má být na výstupu do vysílacího modulu.

Mixer je základem celého fungování vysílače s firmware OpenTx. Připojuje vstupy (kniply, ev. potenciometry a přepínače) vhodnými pravidly na příslušné výstupní kanály.

Výstupní hodnota mixu je počítána v principu takto:

Výstup = (Zdroj + Offset) * Váha v %/100 + Trim

kde:

Zdroj je obvykle hodnota polohy příslušného kniplu
Offset je posunutí vstupu oproti 0 (obvykle je nulový)
Váha je hodnota, která určuje, jaká část Zdroje a Ofsetu má projít na výstup. Obvyklá hodnota je (pro základní mixy, realizující přenos polohy kniplu na příslušné servo) 100%.

Výstupem může být jakýkoli kanál, vstupem hlavně poloha kniplů, ale i různé kombinace všech možných vstupních veličin (poloha kniplů, přepínače, potenciometry, trimy,...).

Mixy v OpenTx jsou velmi mocný nástroj, se kterým se dají dělat věci, o kterých se klasickým vysílačům i vyšších cenových tříd ani nezdá. Umožňují používat letové režimy, předdefinované a uživatelem definované křivky, globální proměnné, virtuální přepínače, vstupy a události z telemetrií,... Umožňují rovněž jednoduše nastavit diferenciaci a také zpoždění a zpomalení výstupů oproti vstupům.

OpenTx umožňuje v mixech používat nezávisle trimy - jejich hodnota se dá použít stejně jako hodnota ostatních vstupů.

Companion

Pokud preferujete zadávání nastavení vysílače přes určení typu křídla a doplňování účelových mixů, může velmi pomoci použití programu OpenTx Companion (ve starších verzích Companion9x). V sekci šablon (Templates) je k dispozici pomůcka - čaroděj (Wizzard), která umožňuje generovat základ mixů velmi názorně tímto způsobem.