Akce

Základní pojmy: Ailerony, elevony, flaperony

Z Wiki OpenTX

Boeing_727_flight_control_surfaces.png

Klasické letadlo má samostatné ovládací plochy pro všechny 3 osy otáčení: křidélka (angl. ailerony), výškové kormidlo (angl. elevator) a směrové kormidlo (rudder). Pro změnu aerodynamickéhozakřivení profilu se používají nejčastěji vztlakové klapky (flaps).

Méně obvyklá konstrukční řešení letadel však mohou některé z těchto řídícíchploch postrádat. Pak je třeba jejich funkci nějak nahradit.

Ailerony

Alieron_A-44_(PSF).png

Česky se tyto řídicí plochy jmenují křidélka. Křidélka se používají k řízení klonění letadla (výchylky kolem podélné osy). Křidélka bývají umístěna na vnějších částec křídel, na rozdíl od klapek, které bývají obvykle ve střední části křídla poblíž trupu letadla.

Elevony

Elevon_(F-102A).png

Pokud se sloučí funkce křidélek a výškového kormidla, říká se takovému uspořádání elevony - z anglického elevator (výškovka) a aileron (křidélka). Typické je toto uspořádání pro samokřídla ("bezocasá" letadla).

Elevony se ve funkci křidélek vychylují nesouhlasným směrem, jako obvyklá křidélka. Funkci výškovky nahrazuje souhlasná výchylka elevonů.

Aby mohly elevony plnit svou funkci, musí být umístěny (na odtokové hraně křídla) poměrně daleko za těžištěm letadla.

Přenos výchylek dvou nezávislých ovládacích veličin - výškovky a křidélek na výchylku elevonů zajišťuje u RC modelů tzv. mixování - v podstatě sečtení výchylek křidélek a výškovky.

K mixování se používá buď "mixer" v letadle (specializovanéá součástka, zapojená mezi přijímač aserva), nebo se kombinace dělá mixem ve vysílači a k letadlu jdou již kompletní výchylky pro obě serva.

Flaperony

Kitfox_Lite.jpg

Obvyklé uspořádání řídicích ploch na odtokové hraně křídla obsahuje křidélka a (vztlakové) klapky. Křidélka bývají umístěna na vnějších částec křídel, klapky bývají obvykle ve střední části křídla poblíž trupu letadla.

Křidélka se používají k řízení klonění letadla (výchylky kolem podélné osy).

Klapky mění v některých režimech letu zakřivení křídla, většinou za účelem vzrůstu vztlaku při malých rychlostech (snížení pádové rychlosti). Používají se při vzletu (zvýšení vztlaku) a přistání (snížení rychlosti).

Pokud spojíme klapky a křidélka do jedné řídicí plochy, vznikou flaperony. Obvykle bývají téměř přes celé rozpětí křídla. často bývají vidět na letadlech, konstruovaných pro velmi krátké vzletya přistání (STOL).

Nemají mít (na rozdíl od elevonů) pokud možno účinek na klopení letadla. Měly by proto být umístěny poblíž těžiště letadla. Přesto je jejich vliv obvykle znatelný a musí jej kompenzovat buď pilot pomocí výškovky, nebo se kompenzuje automaticky vhodným mixem klapek do výškovky.

Přenos výchylek dvou nezávislých ovládacích veličin - křidélek a klapek na výchylku flaperonů zajišťuje u RC modelů tzv. mixování - v podstatě sečtení výchylek křidélek a klapek.

K mixování se používá buď "mixer" v letadle (specializovanéá součástka, zapojená mezi přijímač aserva), nebo se kombinace dělá mixem ve vysílači a k letadlu jdou již kompletní výchylky pro všechna serva.