Akce

OpenTx 2

Z Wiki OpenTX

Verze z 12. 9. 2020, 15:13, kterou vytvořil Martin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Nová verze firmwaru OpenTX 2.0x se již dočkala svého vydání..

Companion2 (Použijte pro stažení firmwaru) jsou ke stažení zde : http://www.open-tx.org/downloads.html

Popis změn : https://github.com/opentx/opentx/issues/milestones

 
Opentx2.0beta.png

Bootloader

Poslední verze OpenTx 2.0 obsahují i bootloader. Je to speciální režim rádia v kterém je možné aktualizovat firmware z SD karty nebo PC. Odpadají tedy problémy s Windows ovladači. Verzi s bootloaderem je ale poprvé třeba nainstalovat běžným způsobem. Bootloader aktivujete současným stlačením trimů směrovky a křidélek k sobě během zapínání rádia. Soubory firmware nahrajte do složky FIRMWARES na CD kartě, odkud je možné je z bootloaderu vybrat a nainstalovat. !! Takto jdou instalovat pouze nové firmwary s podporou bootloaderu, tj. pouze nové bety 2.0 a novější. V režimu bootloaderu je také přístupná paměť rádia a SD karta. V běžném režimu rádia USB funguje jako HID Joistick. Poznámka: Hrátky s firmwarem nemohou Taranis poškodit, vždy je k dispozici možnost nahrát firmware přes USB - vypnuté rádio připojené k PC a příslušný ovladač.

Firmware will be auto-generated in a few hours. It will include the bootloader, so any newer version can then be flashed from the SD card (files need to be in a FIRMWARES directory). The bootloader is accessed by pressing the Rud and Ail trims inwards while powering on. Note that you can NOT flash old firmwares with it, only files from there on. USB access to the EEPROM and SD card are possible from within the bootloader (that will be the place to do it starting from now).

Logické spínače

Stránka nastavení "Virtuálních spínačů" byla přejmenována na "Logické spínače". Tato změna totiž proběhla i v EN verzi, není to změna podstatná, ale sjednotí označení spínaču v CZ a EN verzi na "L1 - Lx"
Na této stránce přibylo několik nových funkcí:

  • Stcky / Glue (na 9X se funkce jmenuje Glue - jen kvůli místu na LCD)
Log s stcky.png

L1 funguje, tak jak fungovaly v minulé verzi momentové spínače.
Pokud nastane podmínka prvního parametru, tj SA bude přepnut nahoru, L1 bude sepnut. Pokud bude splněna podmínka druhého parametru, tj. SA bude znovu přepnut nahoru, L1 bude vypnut.
Pokud jsou oba parametry stejné, jako v tomto případě, potom spínač funguje jako přepínací tlačítko. První stiskem se zapne, dalším vypne.
Parametry mohou být i rozdílné, jedním spínačem se pouze spíná a jiným spínačem, nebo podmínkou (pokud je výška menší než 20m) pouze vypíná.


Příklad: Motor je odblokován spínačem THR, ale sepne se pouze tehdy až dáme také páku plynu do nuly.

Logické spínače:
L1 a<x  Plyn  -95 ---
L2 Glue L1  !THR THR
Funkce:
!L2 Zámek CH3 -100

  • Edge
Log s edge.png

Použije se pokud chcete délkou sepnutí rozlišit různé funkce. LS1 je sepnutý pokud je SAup sepnuto na déle než 1.0s a méné než 2.0s. Pokud by byl druhý parametr 0, není maximální délka sepnutí omezena, stačí tedy sepnutí delší jak 1.0s Takto je možno rozlišit krátké a dlouhé sepnutí nějakého spínače.

Poznámky předletové kontroly

Na stránce nastavení modelu je dostupná volba "Zobrazit poznámky", pokud ji aktivujete, budou při aktivaci modelu zobrazeny textové poznámky ze souboru na SD kartě. Textový soubor je třeba pojmenovat stejně jako model, tj. mujmodel.txt a umístit do složky /MODELS