Historie verzí stránky „Manual:Backing up a wiki“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 30. 9. 2013, 01:57Zdenek (diskuse | příspěvky). . (7 345 bajtů) (+7 345). . (Založena nová stránka: Nápověda -> Backing up a wiki As with all such systems, '''it is important to make regular backups of the data in your wiki'''. This page provid…)