Companion:Instalace

Z OpenTx
Verze z 21. 8. 2017, 17:55, kterou vytvořil Zdenek (diskuse | příspěvky) (Zprovoznění Companion9X pod Windows)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zprovoznění OpenTx Companion (Companion9X) pod Windows

Je popsáno např v anglickém manuálu pro OpenTx: https://opentx.gitbooks.io/manual-for-opentx-2-2/companion/setup.html.

Zprovoznění Companion9X pod Ubuntu

  • Z webu http://code.google.com/p/companion9x/ stáhněte instalační balíček .deb a nainstalujte správce balíčků vaší distribuce
  • Pokud máte rádio 9X nebo 9XR nainstalujte rovněž pomocí instalační služby balíček "avrdude" který je v běžných repozitářích. Avrdude je program který slouží k programování AVR mikrokontrolerů a ovládání různých programátorů včetně USBasp, který se ve velké míře používá k programován 9X a 9XR rádií. Tento program nespouštíte přímo, ale využívá jej Companion9X pro práci s rádiem.
Aby mohl avrdude komunikovat s hardwarovým programátorem musíme mu přidělit práva.
Připojte programátor a napište na příkazovou řádku
lsusb | grep libusb
Takto bude vypadat výstup pro USBasp
Bus 003 Device 002: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb
To co hledáme jsou čísla za ID, je to hw identifikátor, na základě kterého přidělíme práva
Následujícím příkazem vytvoříme pravidlo které přidělí požadovaná práva programátoru pro skupinu "users"
sudo echo 'SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", GROUP="users", MODE="0666"' > /etc/udev/rules.d/USBasp.rules
Poté je třeba restartovat "udev"
sudo restart udev
  • Majitelé Taranis budou potřebovat balíček dfu-util, který je obdoba avrdude pro procesory ARM
Stáhněte a nainstalujte jej ze stránek Companion9X http://code.google.com/p/companion9x/downloads/list

S právy pro dfu-util se již vypořádal instalační balíček companion9x, ale pro vás co si třeba budete kompilovat companion9x sami zde uvedu nastavení udev které uložíte do souboru /etc/udev/rules.d/taranis.rules

SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="df11", GROUP="users", MODE="0666"